Hosting365.cz

Nastavení elektronické pošty

Příchozí pošta (IMAP)

Server: mail.hosting365.cz
Port: 143
Zabezpečení: STARTTLS

Odchozí pošta (SMTP)

Server: mail.hosting365.cz
Port: 587 nebo 25
Zabezpečení: STARTTLS

Webmail

https://webmail.hosting365.cz/