jméno

heslo

Program Husovky květen 2017

Program divadla Husovka květen 2017

 

 

 

 

Program na květen 2017

 

 

pátek 19. května 2017 v 19.30 hod. na Husovce - PREMIÉRA

čtvrtek 25. května 2017 v 19.30 hod. na Husovce - HRAJEME O ŽIVOT

Vladimír Körner: Psí kůže 

 

Psí kůže, v našem pojetí balada o návratu domů, byla v Körnerově vlastním přepisu původně televizní hry z roku 1985 uvedena v roce 2000 v Divadle Na Vinohradech. Jde o příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncléder). Podle toho „smí být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo touha po majetku? A je v době, kdy posvátné pojmy „kalich – víra – vlast“ ztrácejí na významu, vůbec možná volba? Dlouho připravovaný projekt je příspěvkem k Roku českého baroka. V režii Anny Ratajské a scéně Jiřího Hniličky hrají Martin Cirkl (Eliáš), Luboš Štěpán (Arnolf), Tomáš Mutinský (Vilkis), Petr Richter (Haugvic, hospodář na Hadovci), Magdaléna Hniličková (Rozárka, Eliášova sestra), Jana Harantová (Hana, hospodyně na Hadovci), Jiří Hnilička (Doleator, převor kláštera), Marek Himl (Mamertus, fojt z kláštera), Eva Šollová (Smrtka), Petr Johanovský (Smrťák), Diana Derahová, Tereza Fischerová, Andrea Királyiová, Klára Kumičíková a Jana Trsová (chór).

 

pátek 26. května 2017 v 16 hod. v Horšovském Týně

Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky

 

Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát sedm let spící. Indiánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti od 4 do 104 let, také roztodivná zvířena, nadpřirozené bytosti, humor, podmanivé písně a divoké tance. – V mnoha rolích účinkují karlovarští Indiáni Radek Exner, Miroslava Exnerová, Tereza Fischerová, Marek Himl, Jana Harantová, Jiří Hnilička, Jakub Johanovský, Petr Johanovský, Andrea Kiralyi, Klára Kumičíková, Tomáš Mutinský. Režie: Petr Richter. 

 

***        

 

Jsme tady - a to je hlavní...

Ochotnický divadelní soubor sdružuje divadelníky z Karlových Varů a okolí - a ty se snaží sdružit s mnohými diváky na Husovce i na zájezdech...

Pro diváka nezasvěceného:

Na repertoáru máme zejména hry současných českých autorů, tu a tam se pustíme do autora světového (a to ve všech smyslech slova).

Podstatné je téma, které nás v tom či onom čase zaujme, a síla příběhu.

Pro diváka zvědavého:

Hrajeme baladu o návratu domů Psí kůže,

romantický thriller Máj,

ozvláštněné čteníčko Vertigo

před Vánocemi Betlém aneb Komedii o narození Ježiška

a pro děti Čučudejské pohádky a Kouzelný lektvar.

Pro diváka intelektuálního:

Zabýváme se prostřednictvím divadla pojmenováváním existenciálních témat,

vyplývajících z konkrétní, obvykle zlomové situace dnešního člověka.

Nacházíme je v kusech komických i tragických, nejčastěji však pomezních. Naší ambicí je vzbuzovat v divácích silnou emoci.

Prostě pro diváka:

Přijďte - budeme Vás bavit...

                        

 

© 2013 Divadelní studio D3, o.s. Karlovy Vary | Havai - tvorba webových stránek