jméno

heslo

Program Husovky listopad 2017

 

Program Husovky prosinec 2017

 

 

Program na prosinec 2017

 

pátek 8. prosince 2017 v 19.30 hod. divadlo Husovka

Vladimír Körner: Psí kůže - PŘEDSTAVENÍ SE PRO NEMOC RUŠÍ!!!

Balada o návratu domů. Příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncléder). Podle toho „smí být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo touha po majetku? A je v době, kdy posvátné pojmy „kalich – víra – vlast“ ztrácejí na významu, vůbec možná volba? Režie Anna Rarajská, hrají Martin Cirkl (Eliáš), Luboš Štěpán (Arnolf), Tomáš Mutinský (Vilkis), Petr Richter (Haugvic, hospodář na Hadovci), Magdaléna Hniličková (Rozárka, Eliášova sestra), Jana Harantová (Hana, hospodyně na Hadovci), Jiří Hnilička (Doleator, převor kláštera), Marek Himl (Mamertus, fojt z kláštera), Eva Šollová (Smrtka), Petr Johanovský (Smrťák), Diana Derahová, Adam Fedorek, Andrea Kiralyi, Eliška Huberová a Jana Trsová (chór). 

 

sobota 9. prosince 2017 v 19.30 hod. divadlo Husovka

Tomáš Vůjtek: Spolu 

v rámci Karlovarského Harlekýna hraje Studio Hamlet Železný Brod

Hra nejen o tom, že Baarová má oči mandlové a Mandlová má oči barové, ale i o těch, kdo je milovali a nenáviděli - a zároveň vánoční dárek příznivcům Karlovarského Harlekýna. Autorská hra oceňovaného dramatika Tomáše Vůjtka, držitele mnoha cen české divadelní kritiky.  Hra o dvou hvězdách předválečného filmu, kterým po válce jejich „spořádaní“ spoluobčané „nadali do německých kurev“. Hra o Češích. Hra o nás? Inscenace skvěle kombinuje dokumentární informace o dvou slavných českých herečkách s krásně vystavěným emotivním příběhem nejen o dvou zatracovaných i obdivovaných ženách, ale také o našem národu… V režii Zdeňka Lindnera hrají Zdislava Bohuslavová a Iva Chaloupková. 

neděle 10. prosince 2017 v 15 hod. divadlo Husovka

neděle 17. prosince 2017 v 15 hod. divadlo Husovka 

Vlastimil Peška:

Betlém aneb Komedie o narození Ježíška

Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje, je inspirována lidovými vánočními hrami z Moravy. V příběhu o narození Ježíška nechybějí typické postavy, bez kterých si lidové vánoční hry nedokážeme představit – tedy pastýřové, anděl, Herodes, tří králové, čert a policajt. V režii Anny Ratajské hrají Jaroslav Weinlich, Petr Johanovský, Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Radek Exner, Eva Šollová, Eliška Huberová, Magdaléna Hniličková, Petr Richter a Petra Richter Kohutová. "Narodil se Kristus pán - veselme se!" 

 

***        

 

Jsme tady - a to je hlavní...

Ochotnický divadelní soubor sdružuje divadelníky z Karlových Varů a okolí - a ty se snaží sdružit s mnohými diváky na Husovce i na zájezdech...

Pro diváka nezasvěceného:

Na repertoáru máme zejména hry současných českých autorů, tu a tam se pustíme do autora světového (a to ve všech smyslech slova).

Podstatné je téma, které nás v tom či onom čase zaujme, a síla příběhu.

Pro diváka zvědavého:

Hrajeme baladu o návratu domů Psí kůže,

romantický thriller Máj,

před Vánocemi Betlém aneb Komedii o narození Ježiška,

pro děti a na vagantu Čučudejské pohádky,

pro rodiče a jejich děti Kouzelný lektvar

a v rámci Divadelního putování Pověsti vašeho kraje

 

Prostě pro diváka:

Přijďte - budeme Vás bavit...

                        

 

© 2013 Divadelní studio D3, o.s. Karlovy Vary | Havai - tvorba webových stránek